Skip to content

Vill du uppleva din musik på ett häftigt och annorlunda vis?! Kanske lyfta den ett snäpp genom dagliga live-spelningar och använda den för att förmedla och presentera den kristna tron?! Vill du göra det på en häftig segelbåt i olika länder?!

På Elida har vi ”Elida Music Crew” — en musikerliga som tillsammans spelar, skapar och upplever kristen musik av alla möjliga olika slag. Vi gör det i någon hamn där vi använder Elida som scen och publiken står på bryggan eller hamnplanen där vi lagt till och inte sällan besöker vi någon kyrka, spelar från någon scen i ett festivalområde, spelar in någon skiva eller kanske ställer oss på något torg där det finns mycket folk.

Som musikbesättning utmanas du på många områden samtidigt.
Dels får du spela eller sjunga i olika sammanhang, sammansättningar och förutsättningar dels får du en enorm rutin i ditt musicerande då det kan bli flera timmar vissa dagar.
Du ges också chans att lära dig om och uppleva äkta sjöliv och du får möta människor från alla möjliga kulturer och åldrar genom de olika musikturnéerna.  Genom att på liten yta leva nära andra människor och samtidigt tränas i att vara service-mindes ges du ett riktigt bra tillfälle att lära känna dig själv i hur du fungerar..
Du får växa i din kristna tro, djupdyka i livets stora frågor och lära dig mycket om det kristna livet, historia och om att dela med dig av den tro du har.

Under åren har våra musikinslag sett olika ut och rört sig i olika vatten. Men numera har vi tre huvudsakliga turnéer varje år:

Sommarturnén: Under fyra till fem sommarveckor seglar vi i Skandinavien (med tyngdpunkt på Sverige), både på ost- och västkusten, med ett stort musikteam av sångare och musiker ombord. Så gott som varje kväll lägger vi till i en ny hamn och har live-musik från däck, och däremellan spelar vi medan vi seglar mellan hamnarna.
Därtill samarbetar vi ofta med lokala kyrkor, som arrangerar aftonkonserter med oss.
Under flera år har vi även besökt Almedalsveckan på Gotland, där vi ligger inne i Visby hamn under hela politikerveckan och har öppen båt och spelningar varje dag, samt erbjuder däcket som scen för debatter och panelsamtal som olika organisationer arrangerar i samarbete med oss.

Spanienturnén: I oktober, då Elida befinner sig i Spanien, arrangerar vi en 10- till 14-dagarsturné längs Solkusten. Beroende på var vi befinner oss – om det är en övervägande turistort eller en stad med mest lokalbefolkning – blandar vi sånger på engelska och spanska, och erbjuder även spansk tolkning för vittnesbörden.
På vissa orter samarbetar vi med lokala kyrkor, som är med och möter människor på kajen och bjuder in oss att medverka under gudstjänster.

Kanarieturnén: I mars, då Elida befinner sig på Kanarieöarna, anordnar vi en 10- till 14-dagarsturné huvudsakligen på Gran Canaria. Här ligger tyngdpunkten på musikgudstjänster och konserter i och med lokala turistkyrkor, samt spelningar (både annonserade och spontana) i shoppingcentra och på marknader.

Intresserad?
Vårt musikteam består dels av flitigt återkommande personer, dels personer som sätter av några turnéer men sedan går vidare. Därmed finns det då och då öppningar för nya människor att komma in i teamet.
Generellt tar vi in nykomlingar inför Sommarturnén, men när som helst under året kan man skicka in en intresseanmälan till Diana Paduch Abrahamsson, som är musikansvarig tillsammans med Lina Quint. E-posta henne på diana@elida.se, så kan hon ge mer information.

Utöver våra egna turnéer gör vi under året ibland även besök i kyrkor för medverkan i gudstjänster, gratiskonserter, festivaler, evangelisationsevent eller annat. Om du är med i en kyrka eller annat sammanhang som skulle vilja få ett besök av vårt musikteam, hör gärna av dig till Diana!