Skip to content

Elida är bland många känd som ”den seglande kyrkan”, eftersom vi på somrarna ofta syns i hamnar längs våra kuster med musik, sång och livsberättelser som presenterar den kristna tron.

Vi seglar också med många hundra ungdomar varje år som konfirmerar sig och antingen läser sin konfirmation hos oss eller kommer på läger med den kyrka de valt att konfirmera sig i.

Vår önskan är att alla känner sig välkomna ombord för att såväl göra en härlig segling, se hur båten ser ut, fråga frågor eller för att ta del av gemenskapen.

Även om konfirmationsseglingar tar upp en stor del av vår kalender har vi också andra slags seglingar som passar för vem som helst att vara med — man behöver inte tro på Gud eller vara kyrklig på något vis. Däremot ska man veta att Elida är en plats där vi önskar ha högt i tak och där det ges många tillfällen för reflektion och samtal. Det ges tillfälle att ”smaka på den kristna tron men det är inget köptvång” som Kapten brukar säga.

Vi är inte i oss själva en kyrka utan Elida är en allkristen organisation där alla som arbetar ombord är kopplade till en hemförsamling där man kommer ifrån och Elida skulle också kunna kallas för kyrkans förlängda arm, som har som syfte att presentera den universella kyrkan, Bibeln, Jesus och den kristna tron.

Elida är mycket mer än den formella organisationen. Många människor är länkade till oss på olika sätt och är en del av oss, som till exempel PartnerShip-medlemmar, präster som återkommer med sina konfirmandgrupper, förebedjare, ungdomar och andra som seglar med oss, liksom alla dem som ofta och gärna bistår med praktisk hjälp på olika sätt.

Vad vi tror på:

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

På följande sidor kan du läsa mer om vilka vi är som seglar med Elida, vår historia, vilka verksamheter vi har och hur du kan segla med, samt se på bilder osv.
Här kan du se hur du kan följa oss i sociala medier.

Men om det är någon information som du inte hittar, tveka inte att kontakta oss!

Välkommen till Elida!