Skip to content

Praktisk information

Elida är ett snabbt och äventyrligt segelfartyg – därtill Skandinaviens största. Utöver själva konfirmationsläsningen och andra aktiviteter kommer du att få lära dig grunderna i segling och även hjälpa till ombord. Inga förkunskaper krävs.

Lägren äger rum ombord på Elida, förutom uppstartslägren, som oftast är förlagda till en lägergård på Västkusten.

Dina ledare
Dina ledare kommer att utgöras av besättningen ombord, som leds av kapten Stefan Abrahamsson, med över tjugo års erfarenhet av ungdomsläger ombord. Varje konfirmandgrupp kommer därtill att ha en egen konfirmandpräst från Svenska kyrkan.

Kyrkobesök och e-postuppgifter
Under läsåret är det upp till dig själv att besöka en kyrka/kyrkor nära dig för gudstjänst/högmässa, minst 20 gånger, varav ett visst antal ska vara besök i en ungdomsgrupp (t ex Kyrkans Unga). Du får en bok där du fyller i vad som hänt under gudstjänsten du besökt och där du ber om underskrift från medverkande i gudstjänsten.
Dessutom kommer du att få olika uppgifter och en del undervisning via e-post eller gruppens blogg.

Medlemskap i Svenska kyrkan
För att kunna konfirmera sig i Svenska kyrkans regi, vilket läsningen på Elida innebär, behöver du vara döpt och även medlem i Svenska kyrkan. Är du inte redan döpt, kan vi anordna dop under något av lägren, såvida du inte vill döpa dig i din hemförsamling någon gång under konfaåret.
Om du inte redan är medlem i Svenska kyrkan, kan du få en medlemsansökan e-postad till dig som du enkelt fyller i, med dina föräldrars medgivande, och sedan lämnar in till din församlingsexpedition där du bor.
Om du har frågor som rör dop, medlemskap mm, är du välkommen att kontakta oss på konfa@elida.se.

Anmälan
Anmäl dig gärna tidigt eftersom vissa läger snabbt blir fullbokade.
Vänligen observera att all kommunikation från oss – med datum, information om läger och resor, liksom eventuella ändringar – sker via post eller e-post, så var noga att ange en e-postadress som regelbundet kollas av!

Du anmäler dig enklast genom att klicka på direktlänken under fliken till den konfirmandklass/läsning du är intresserad av (den öppnar ett bokningsformulär som du fyller i online). Därefter kontaktar vi dig med vidare information om vad det gäller just det läger du anmält dig till.

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss på:
• tel: 031-7628050
• e-post: konfa@elida.se