Skip to content

Elida PartnerShip

Genom Elida PartnerShip vill vi göra det möjligt för fler att ingå i bärarlaget för Elidas verksamhet, genom att mer kontinuerligt stödja vårt arbete. Under hela Elidas historia har arbetet möjliggjorts genom många människors stöd, och tack vare Elida PartnerShip kan detta förenklas och utvidgas.

Som partner med oss blir du en del av ett arbete som är större än du själv och som når längre än du själv kan nå. Du får vara med att beröra människor på platser och i situationer, som är unikt för Elidas arbete, och som du kanske inte skulle komma i kontakt med på annat sätt. Du blir en ovärderlig länk i att föra människor ett steg närmare Jesus.

Din del av Elida PartnerShip är dels att be för oss men också att stödja vårt arbete ekonomiskt på regelbunden basis.
Vår önskan är att under en tredjedel av året, 18 veckor, arbeta enbart med utåtriktad verksamhet, vilket inte genererar någon inkomst i sig självt.

Som partner med oss får du varje månad ett brev med hälsningar från vårt skepparpar, Stefan och Diana, och aktuell information om vad som händer i verksamheten.
Partnergemenskapen innebär även en möjlighet för dig att delge oss dina specifika böneämnen, så att vi kan stå med dig i dem.

Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer än som enskilda individer. Välkommen in i ett spännande samarbete med oss!

För att bli partner med oss eller om du vill ha ytterligare information kan du nå oss på:

• tel: 031-762 8050
• e-post: partnership@elida.se
• adress: Elida PartnerShip, c/o Abrahamsson, Varvsvägen 12, 475 50 Hälsö.

Hjälp oss att göra vårt arbete! Genom din gåva gör du det möjligt att för oss att beröra människor på platser och i situationer som är unika för Elidas arbete.

För gåvor inom Sverige:
• Bankgironummer: 240-9001 (tillhör Stiftelsen Elida)
• Swishnummer: 123 431 76 57 (tillhör Stiftelsen Elida)

För gåvor från utlandet:
• Stiftelsens registrerings-/organisationnummer: 802423-9926
• Bank: Nordea
• IBAN-nummer: SE 68 3000 0000 0404 2130 3928
• BIC-kod: NDEASESS

Ange ”Stiftelsen Elida” som mottagare.

(Just nu har vi problem med alternativet autogiro, men vi arbetar på en lösning! Ett tips tills vidare är att själv lägga upp en månatlig dragning från ditt bankkonto.)