Skip to content

Stöd vårt arbete

Inget av det vi gör genom Elida hade varit möjligt utan att människor står med oss i bön och med ekonomisk hjälp. Genom hela Elidas historia har verksamheten burits genom ”folkets” engagemang och gåvor.

Om du vill ge mer kontinuerligt, på regelbunden basis, kan du ansluta dig till Elida PartnerShip.
Om du vill ge en engångsgåva kan du göra det genom en insättning på vårt bankgiro eller via Swish.

Om du märker din gåva med din adress alternativt mejladress skickar vi dig ett nyhetsbrev ett par gånger om året som tack!

• Bankgironummer: 240-9001 (tillhör Stiftelsen Elida)
• Swishnummer: 123 431 76 57 (tillhör Stiftelsen Elida)

Hjälp oss att göra vårt arbete! Genom din gåva gör du det möjligt att för oss att beröra människor på platser och i situationer som är unika för Elidas arbete.

För gåvor från utlandet:
• Stiftelsens registrerings-/organisationsnummer: 802423-9926
• Bank: Nordea
• IBAN-nummer: SE68 3000 0000 0404 2130 3928
• BIC-kod: NDEASESS

Ange ”Stiftelsen Elida” som mottagare.