Skip to content

För präster och ledare

Är du präst eller ledare för en konfagrupp och funderar på att förlägga några dagar av utbildningen i en spännande och utmanande miljö? I så fall har du hittat helt rätt!

Elida seglar varje år med ett 25-tal konfagrupper, som kommer för två- eller tredagarsläger.
Speciellt för våra läger är att besättningen finns till förfogande och alltid är villiga att engagera sig i konfirmanderna. Vi ser det som en viktig uppgift att svara på ungdomars frågor med hjälp av våra egna erfarenheter av tron och livet.

Här nedan är ett förslag på lägerupplägg. Alla tider är preliminära, eftersom allt beror på väder och vind, liksom andra omständigheter samt era egna önskemål.

Påmönstringsdagen
Avtalad tid     Påmönstring med:
– Introduktion
– Säkerhetsgenomgång
– Hyttindelning
Avsegling
20.30             Kvällsmat
Kvällsprogram
Aftonbön med besättningen
23.00             Godnatt

Heldagar
08.00            Väckning
08.30            Frukost
09.00            Morgonbön med besättningen
09.30            Aktivitetspass / Segling
12.30            Seglingslunch
forts. Aktivitetspass / Segling
15.00            Lägger till i hamn
Undervisning / Landpermis / Aktivitetspass
17.00            Middag
18.00            Undervisning / Landpermis / Kvällsaktivitet
20.00            Kvällsprogram
21.00            Aftonbön
21.30            Kvällsmat / Kvällsmys i salongen
23.00            Godnatt

Avmönstringsdagen
08.00            Väckning
08.30            Frukost
09.00            Morgonbön med besättningen
09.30            Aktivitetspass / Segling
13.00            Lunch
14.00            Städning
Avtalad tid     Avmönstring

Påmönstring och avmönstring sker generellt vid vår hamnplats på Eriksberg, Norra Älvstranden, Göteborg, om ej annat avtalats.
Aktivitetspassen, som är den tid ni förfogar fritt över, varierar mycket beroende på era önskemål, men också väder och vind. De innehåller ofta tid för undervisning, lekar, lagarbete eller något som anknyter till aftonbönen.
Det är lämpligt att ni lägger er undervisning på eftermiddagen efter seglingen. Besättningen hjälper gärna till med att arrangera aktiviteter och håller alltid i morgon- och aftonbön.

Resrutten bestämmer vi dag för dag tillsammans med er och även den påverkas – som alltid på havet – av väder och vind.

På söndagar kan vi antingen ha skeppsgudstjänst ombord eller besöka en kyrka i närheten.

Hytterna
Det finns 32 ordinarie kojplatser fördelade på fyra hyttsektioner; därutöver finns tio extrakojer (golvmadrasser). Vårt rekommenderade maxantal deltagare, inklusive ledare, är 32 personer.
Besättningen gör tillsammans med er ledare en hyttindelning vid påmönstring. Tjejer och killar sover alltid i separata hytter.

Duschmöjligheterna ombord är begränsade. Det är kallt vatten och man kan bara duscha ytterst kort tid. Däremot finns det duschar i de flesta hamnar vi besöker.

Det finns även flytväst och överlevnadsdräkt att låna till alla deltagare, så ni behöver inte ta med detta.

Kontakt
För mer information, bokning och fakturafrågor, kontakta oss på:
• tel: 0733-73 52 03
• e-post: info@elida.se