Skip to content

Grundstenen

I över femtio år har Elida seglat med glada nyheter och härliga upplevelser för tiotusental människor. Nu vill vi lägga en stadig grund för att kunna fortsätta i många år framåt!

Elidas verksamhet är en lång rad av fantastiska äventyr, där tusentals ungdomar har fått upplevelser som satt positiva och djupa spår för livet. Men ofta har det varit en utmaning för oss att få ekonomin att gå ihop.
Visionen med fartyget Elida V är att vara en flytande kyrka som också är en alkoholfri och fredad zon för unga människor. Det ställningstagandet har gjort att vi ibland har tappat en del företagsevent, men samtidigt också vunnit i trovärdighet.

Lite kort om vår ekonomi
För närvarande har vi en årsomsättning på nästan tre miljoner, varav två tredjedelar består av inseglade medel (huvudsakligen konfirmandläger), och en tredjedel är gåvor.
Vår önskan är att skapa en grundsten, som täcker den fasta årliga kostnaden på lån och amortering för att stärka situationen gentemot långivare. Detta skulle framför allt frigöra resurser för vårt ungdomsarbete.

Grundstenens upplägg
I och med konceptet Grundstenen vill vi göra det möjligt för företagare att kliva in och utgöra ett konkret bärarlag för vår verksamhets ekonomi. Vi har tagit fram en natursten (cirka en kubikmeter) med en rostfri skylthållare bärande texten ”Vi seglar med Elida”, där det finns plats för 50 annonsskyltar med företagslogotyper.
Denna Grundsten kommer att placeras vid vår ordinarie kajplats (för övrigt samma pir som Ostindiefararen Götheborg har som hemmahamn), vid ett av Göteborgs populäraste promenadstråk.

I och med inbetalningen av en premie om 20 000 kronor i början av kalenderåret erhåller företaget ett års medlemskap i affärsnätverket Grundstenen. Detta förnyas i början av varje år.
Om man önskar avsluta sitt medlemskap, ska detta meddelas senast 1 december.

Eftersom segling och gemenskap alltid innebär en bra miljö för etablerandet av nya kontakter, kommer Grundstensmedlemmar att två gånger per termin bjudas in till segling. Där finns också möjlighet att bjuda med två kundkontakter per andel och segling (vid fler gäller självkostnadspris).
Nya tänkbara medlemmar får naturligtvis alltid bjudas med.
Därtill skickar vi ut löpande uppdatering och information om Elidas verksamhet.

För anmälan och/eller ytterligare information, kontakta Gustaf Nyman: gustaf.nyman@elida.se.