Skip to content

Läger med din kyrka

Är du präst eller ledare för en konfirmandgrupp och funderar på att förlägga några dagar av utbildningen i en spännande och utmanande miljö?
I så fall har du hittat helt rätt!

Elida seglar varje år med ett 25-tal konfagrupper, som kommer för några dagars läger.

Speciellt för våra läger är att besättningen finns till förfogande och alltid är villiga att engagera sig i ungdomarna ombord, både med andakter och aktiviteter, såsom segling och lekar mm.
Vi ser det som en viktig uppgift att svara på ungdomars frågor med hjälp av våra egna erfarenheter av tron och livet.

För bokning, kontakta oss på:
• tel: 031-7628050
• e-post: bokning@elida.se