Skip to content

Organisationen

Organisationen Elida består i huvudsak av en stiftelse, ett aktiebolag och vår besättning.

Stiftelsen

Stiftelsen Elida är huvudansvarig för ägandet av Elida AB. I stiftelsen finns grunddokumentet, visionen samt det vakande ögat, som granskar verksamheten utifrån stadgarna.

Stiftelsens ändamål är att:

 1. genom bryggmöten och andra offentliga samlingar förmedla det glada budskapet om Jesus.
 2. genom bland annat lägerverksamhet ge Guds Ord till unga människor för att utveckla en personlig tro och ge en kristen värdegrund som gör dem till goda och solidariska samhällsmedborgare.
 3. skapa engagemang för eskatologiska frågor.
 4. skapa intresse för segling, sjöfart och natur.
 5. skapa intresse för u-landsfrågor och mission.

Följande personer sitter i styrelsen för Stiftelsen Elida:

 • Anders Antblad (ordförande)
 • Stefan Abrahamsson
 • Nathalie Bencic
 • Ruben Agnarsson
 • Hans Gabre
 • Magnus Haglund
 • Karin Nytomt

Aktiebolaget

Rederiet Elida AB är ägare och förvaltare av fartyget Elida V.
Bolagsstyrelsen är ansvarig för den dagliga driften och verksamheten inom organisationen.

Följande personer sitter i styrelsen för Elida AB:

 • Stefan Abrahamsson (ordförande)