Skip to content

PILGRIM – A FRIENDSHIP FOR SOLIDARITY, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Pilgrim är resor vi gör för solidaritet och rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet, i sanningens och kärlekens tecken.
I en tid då den kristna trons vagga i Mellanöstern rensas på kristna är det skrämmande tyst i västvärlden. Få når igenom med budskapet om det som händer med våra kristna bröder och systrar och utrensningen fortsätter i oförminskad styrka. Tystnaden måste brytas!

Elida är en liten allkristen organisation som vill vara en scen för olika organisationer och röster för att sprida detta viktiga budskap och vara med att bryta tystnaden. Vi önskar bjuda in personer och organisationer som ser det vi ser i Mellanöstern för att visa solidaritet med våra kristna syskon genom att på dessa sätt lyfta frågan.

Med vår segling vill vi också lyfta behovet av att stå emot den antisemitism som vi åter ser resa sig i Sverige och ut över världen. Om vi inte förstår att antisemitismen bara byter skepnad och uppträder på olika vis under olika tider, hamnar vi i 30-talets antisemitiska strömningar. Sverige har lovat att aldrig glömma, men vi måste också våga handla. När judar inte längre vågar bo kvar i vårt land ser vi det som vår plikt att säga ifrån.

Israel är målet för vår resa för att de är den enda demokratin i Mellanöstern dit vi är välkomna med Elida. Omgärdat av diktaturer, där mänskliga rättigheter ständigt kränks, lyser Israel som en fyr i natten. Den judiska staten visar vägen till ett etiskt hållbart samhälle, där olikheter får plats mitt i en samlad nation, trots alla de utmaningar de ständigt möter.
Främst av allt är detta det enda landet i Mellanöstern där den kristna minoriteten just nu inte minskar i antal, utan stadigt växer. I 75 år har demokrati och rättvisa varit en ledstjärna för Israels samhällsbygge.
Israel är också landet som Gud lovade Abraham, och dess blotta existens är ett tydligt bevis på att Guds löften står fast. När den moderna staten Israel bildades 1948 bevisade Gud sin trofasthet mot sitt folk – något som visar att Gud håller vad han har lovat.

Hösten 2023 genomför vi vår andra Pilgrimssegling!
Vi kommer att samlas på Cypern fredagen den 29 september och segla in i Haifas hamn i Israel söndag morgon den 1 oktober, i samband med den judiska högtiden sukkot (lövhyddohögtiden).
Med oss ombord kommer vi att ha politiker, präster/pastorer, journalister och andra opinionsbildare.

För intresseanmälan till Pilgrim, mejla Karin Nytomt (karin@elida.se).

• PILGRIM 2023

Var med och stötta Pilgrim 2023!
Satsningen Pilgrim 2023 innebär en stor ekonomisk utmaning och den är inte möjlig utan att vi är många som engagerar oss. Kostnader för satsningen innebär bl a:

• Opinionsbildning på Almedalen 2023 som uppmärksammar och skapar engagemang kring vad vi gör i och med Pilgrim.
• Annonsering och opinionsbildning för att nå ut med information till kristenhet och allmänhet.
• Förlorade seglingsintäkter på grund av coronaåren 2020–22, samt att Pilgrim 2023 upptar en stor del av Elidas seglingstid.

Hjälp oss göra detta möjligt genom att bära på det sätt du vill och kan. Kanske vill du segla med någon etapp på vägen till Cypern (läs mer om det här), bära satsningen ekonomiskt eller be för oss. Välkommen att vara med att göra Pilgrim 2023 tillsammans med oss!

Vill du stötta ekonomiskt, använd bankgiro 240-9001 eller Swishnummer 123 161 1060 för att ge en gåva.
Tack för din hjälp och ditt engagemang!

• Personligt från Kapten Stefan Abrahamssons

Mer om den förra seglingen:
Pilgrim 2018
• Medielänkar Pilgrim 2018