På Baltickonfa kombineras konfirmationsläsningen med ett riktigt seglaräventyr längs Sveriges kuster och i den mån det går i länder kring Östersjön.
Vi kommer under seglingsdagarna uppleva nya platser, lära oss en massa nya saker och få vänner för livet. En häftig upplevelse och ett äventyr du alltid kommer att minnas!
Denna grupp kommer att ha en del av undervisningen via en digital plattform (vi återkommer om detaljerna) för att skapa mer utrymme för segling när vi är tillsammans.

• Uppstartsläger, 24–27 september, 2020

Konfirmationsläsningen börjar i och med ett uppstartsläger under en långhelg på Västkusten med både påmönstring och avmönstring på Eriksberg, Göteborg.

Under lägerdagarna får du träffa dina nya konfavänner och ledare och du får en introduktion i vad konfirmationen och konfirmandåret kommer att handla om. Självklart seglar vi mycket också.

Lägret börjar på torsdagen kl 18.30 då även du som förälder är välkommen för ett informationsmöte (cirka en timma). Lägret avslutas på söndagen kl 15.

• Långläger med konfirmation, 14–27 juni, 2021

Under detta tvåveckorsläger seglar vi mycket, fortsätter undervisningen samt har andakter, tävlingar och andra aktiviteter. Dagarna kommer också att innehålla gruppövningar/samtal, reflektioner och sång och musik.

Tanken är att vi tar oss från Västkusten över till Östersjön och länderna däromkring, med olika strandhugg längs vägen beroende på möjligheterna och hur läget kring corona ser ut då.
Under sista delen av lägret kommer vi att börja sätta ihop och forma vår konfirmationshögtid, som även blir det sista vi gör tillsammans under lägret.
Konfirmationsgudstjänsten blir i en kyrka på Ostkusten, dit naturligtvis familj och vänner är mycket varmt välkomna. Tid och plats meddelas senare.

Påmönstring blir i Göteborg. Avmönstring blir där högtiden hålls (om ej annat anges senare).

Corona
Vi uppdaterar oss kontinuerligt om Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer angående covid-19 liksom i samråd med Svenska kyrkan via Göteborgs stift. Detta kan komma att påverka hur rutten läggs och lägret utformas. Vid behov att ändringar, justeringar, meddelar vi dig direkt.
Oavsett blir det ett härligt läger!

Konfaledare
Dina ledare kommer att utgöras av besättningen ombord, som leds av kapten Stefan Abrahamsson, som har snart trettio års erfarenhet av ungdomsläger. Det kommer även att finnas en lägerchef, som du har kontakt med under hela läsåret. Det är till denna person du vänder dig med eventuella frågor under konfirmationsläsningens gång.

Dop och medlemskap
För att kunna konfirmera dig på Elida krävs att du är/ blir medlem i Svenska kyrkan. Detta går lätt att ordna via ett ansökningsformulär, till exempel i samband med uppstartslägret.

Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Om du inte är barndöpt behöver du därför låta döpa dig innan konfirmationsdagen om du vill kunna fullfölja konfirmationen. Detta kan göra antingen i din egen hemförsamling eller under något av våra läger. Meddela oss vid uppstarten om detta är aktuellt för dig.
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor gällande dop och medlemskap.

Pris: 12 500 kr*
I priset ingår samtliga läger (inkl helpension), bibel, kurslitteratur, aktiviteter, lägertröja, samt lån av flytväst/seglaroverall på båten.
Betalningen kan delas upp på ett antal fakturor under året.
Observera att anmälan är bindande. Om personen ändå väljer att inte fullfölja läsningen återbetalas inga redan betalda fakturor.

* Priset är reducerat med de 6 700 kr som du automatiskt får i studie- och lägerbidrag från din hemförsamling om du är medlem i Svenska kyrkan, under förutsättning att du fullföljer hela konfirmationen och är döpt. Bidraget administreras av Elida.

Kontakta oss

Vi är inte tillgängliga just nu, men du kan skicka ett e-postmeddelande så återkommer vi så snart som möjligt.

Skriv din sökfras och tryck på Enter