Skip to content

Pilgrim

Hösten 2023 kommer vi att göra en segling till Israel likt den vi gjorde 2018. Du kan läsa mer om den resan här.

Även denna gång vill vi göra en manifestationssegling till stöd för Israel, som den enda demokratin i Mellanöstern, men också i solidaritet med utsatta och förföljda kristna människor i området.
Med oss ombord kommer vi att ha politiker, präster/pastorer, journalister och andra opinionsbildare. Därtill arbetar vi på att finna fler fartyg som vill segla in tillsammans med oss och där övriga personer som önska följa med oss på denna seglats kan vara med.

Pilgrim startar på Cypern fredagen den 29 september, och vi planerar segla in i Haifas hamn söndag morgon den 1 oktober, i samband med den judiska högtiden sukkot (lövhyddohögtiden).

Du kan läsa mer om Pilgrim här.