Skip to content

Om Elida

[mk_revslider id=”om-elida”]
[mk_padding_divider]

Elida är bland många känd som ”den seglande kyrkan”, eftersom vårt syfte och mål är att på olika sätt göra Jesus Kristus känd bland människor och vårt medel är just segelfartyget Elida. 
Vårt arbete har från allra första början byggt på våra personliga upplevelser och erfarenheter av Jesus och vår önskan är att vara en mötesplats, där alla människor är välkomna att smaka på, lära känna och se vem han är.

Vi har Bibeln som kompass för vår tro, seglingen som vårt stora intresse och gemenskapen med Gud och människor som kännetecken för vår seglande kyrka. Vi är inte en församling, men önskar fungera som alla kyrkors förlängda arm, vart vi än kommer.
Elida är en öppen gemenskap och en blandning av människor och kulturer, där det alltid ska finnas utrymme för dialog och för att uttrycka sina tankar ombord.

Elida är mycket mer än den formella organisationen. Många människor är länkade till oss på olika sätt och är en del av oss, som till exempel PartnerShip-medlemmar, präster som återkommer med sina konfirmandgrupper, förebedjare, ungdomar och andra som seglar med oss, liksom alla dem som ofta och gärna bistår med praktisk hjälp på olika sätt.

På följande sidor kan du läsa mer om vilka vi är som seglar med Elida, vår historia, vilka verksamheter vi har och hur du kan segla med, samt se på bilder osv.
Men om det är någon information som du inte hittar, tveka inte att kontakta oss!

Välkommen till Elida!